Хотел в Благоевград / Хотел Алфа Благоевград – настаняване в центъра на Благоевград

Исторически музей

Любознателните гостите на града могат да се запознаят с историята в регионален исторически музей – Благоевград. Основан през 1952 година и има добре изградена структура с основни отдели „Археология”, „Етнография”, „Българските земи XV-ти – началото на XX-ти век”,”Нова и най-нова история”,”Природа”, „Художествен”, както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 17 000 тома научна литература. Разполага с модерна сграда, в която е изградена постоянна експозиция по зали : археология, природа, епохата на Възраждането, етнография и др.
 

Хотел Алфа - настаняване в центъра на Благоевград.
тел.: 073 / 83 11 22
моб.: 0888 / 54 11 22
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Кукуш" 7
Web: www.hotelalpha.net E-mail: [email protected]

Facebook Image